UGNELE NUŠVIESKI MAN KELIĄ

LAPKRIČIO 11 D.
16.30 val.
Lopšelio- darželio
„Geniukų kalvė“
kieme vyks renginys
„UGNELE
NUŠVIESKI MAN
KELIĄ.‘‘