2017-03-24 d. Lopšelio-darželio  „Geniukų kalvė“ vaikai dalyvauja Všį. Robotikos akademija  renginyje  ROBOTIADA 2017.
Daugiau informacijos http://robotiada.lt/