Rask paveikslėlį, prasidedantį nurodyta raide

Koks pirmas garsas?

Pirmasis žodžio garsas – kas netinka?

S – Z

Garsas Š. Kas čia? ; Garsas Š. Žodžio analizė

S – Š garsų diferencijavimas:

https://wordwall.net/resource/1109752/s-%c5%a1-diferencijavimas

https://wordwall.net/resource/1216991/pirmas-%c5%beod%c5%beio-garsas

S ar Š?

Š – Č diferencijavimas

Ž ar Š? ; Ž ar Š?

Pirmas žodžio garsas – Ž

S, Z, Š, Ž, C, Č nustatymas

Garsas Ž. Vienas – viena diferencijavimas

Š – Ž – Č – DŽ

Š – Č. Rask žodį

Garsas R:

Garso R įtvirtinimas

Garso R įtvirtinimas – kas raudona?

Garsas L

P ar B?

P – B; Pavadink paveikslėlį ir pasirink raidę P arba B

Daugiau užduotėlių P – B diferenciacijai

T-D, P-B, K-G diferencijavimas

K – G

K – T; K ar T?

T – D

Teisingai tariu garsą K

K žodžiuose

Dvibalsiai: UO, IE, EI, AU, UI, AI

U – O – UO?; O ar UO?

E-Ė-IE-EI

EI – IE

Už, ant, po, prieš

Prielinskniai

Vienas ar viena

Tas ar ta?

Žodžių rašymas, kūno dalys

Žodžių rašymas

Žodžių rašymas, vaisiai

Sudėtingos struktūros žodžiai

Atminties, logikos žaidimas