Jau yra paskelbtas neformaliojo  vaikų švietimo programų sąrašas. Iš šio sąrašo vaikai su tėveliais (globėjais, rūpintojais) gali pasirinkti vieną programą, kurios finansavimui bus skirta 15 eurų per mėnesį iki 2015-12-31d.

Krepšelio lėšų skyrimo principas – pinigai keliauja paskui vaiką : finansavimas skiriamas tam neformaliojo vaikų švietimo tiekėjui, kurį pasirinko vaikas.

Detalesnę informaciją ir programų sąrašą rasite www.vilnius.lt -> švietimas.